Грунд контакт SILK PLASTER 3,5 кг

22.00 лв.
Съдържание

Финномикронизирана стиролакрилатна дисперсия и добавки.Не съдържа опасни химически вещества.

Начин на употреба

Употребява се за грундиране на стени с гипсова шпакловка,варова мазилка,бетон и гипсофазер с цел увеличаване на якостта и намаляване порьозността им.Полага се преди боядисване с вододисперсионни акрилатни бои ( латекс,фасаген и др. ).Преди употреба се разрежда с вода  1:3 до  1:6  в зависимост от състоянието на стените,след което се разбърква интензивно в продължение на 5 минути.

Разход

до 30 кв.м./кг. (1:6)

Време за съхнене

При   20*С - 1-2 часа

Условия за съхранение

При температура не по ниска от 15*С

Срок на съхранение

12 месеца от датата на производство

Съдържание на продукта

Финномикронизирана стиролакрилатна дисперсия,креда и пълнители.

Р102 - Да се съхранява извън обсега на деца

Р302+352 - При контакт с кожата

Измийте обилно със сапун и вода

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт ( кат;А/ж) е 25 g/l

Подобни продукти