Грунд контакт SILK PLASTER 0,9 кг

10.00 лв.

Начин на употреба

Употребява се за грундиране на стени с гипсова шпакловка,варова мазилка,бетон и гипсофазер с цел увеличаване на якостта и намаляване порьозността им.Полага се преди боядисване с вододисперсионни акрилатни бои ( латекс,фасаген и др. ).Преди употреба се разрежда с вода в съотношение  1:3 до  1:6  в зависимост от състоянието на стените,след което се разбърква интензивно в продължение на 5 минути.

Разход

до 30-40 кв.м./кг.(1:6)

Време за съхнене

При   20* С - 1-2 часа

Условия за съхранение

При температура не по ниска от 0*С

Срок на съхранение

12 месеца от датата на производство

Съдържание на продукта

Финномикронизирана стиролакрилатна дисперсия,креда и пълнители.

Р102 - Да се съхранява извън обсега на деца

Р302+352 - При контакт с кожата

Измийте обилно със сапун и вода

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт ( кат;А/ж) е 25 g/l

Подобни продукти